(คลิ๊กรูปเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ สวพ.1)

                         

                    (คลิ๊กที่รูปเพื่อลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ)                     (คลิ๊กรูปเพื่อร่วมจุดเทียนออนไลน์ถวายพระพร)